Etxebizitzaren zaharberritzea, Ahetzen

Etxe zahar baten barne eta kanpo antolaketa konzepzio bat behin baino gehiagotan zaharberritua.

Zoladuren berriz hartze bat, etxe beherearen eta estaiako gelen berantolaketa egina izan da.

Kanpoan aterpetutako eraikuntza bat eta iranjen dako landaretegi bat sortu dugu.